28 de juny 2012

Sobre la crisi de l'automòbil i la seva possible superació

Article publicat originalment el 2010 a la revista Détourné #3.

Resum: En aquest article s'argumenta, en primer lloc, que la implantació massiva de l’automòbil i la supressió d’altres mitjans de transport que s’ha produït en els darrers cent anys no respon a criteris racionals ni a la voluntat real de la ciutadania, sinó a les dinàmiques de creixement econòmic intrínseques al sistema de l’economia de mercat i als interessos de les elits transnacionals que controlen aquest sistema. En segon lloc, s'apunta a la necessitat de refer la societat sobre unes noves estructures institucionals i uns nous valors, inspirats en la veritable democràcia, tal com suggereix el projecte de la Democràcia Inclusiva, per tal de sortir de la crisi multidimensional en general i, en particular, construir uns mitjans de transport ecològics, segurs, funcionals, saludables i eficients.

08 de juny 2012

Una paràbola audiovisual sobre la revolució personal

"Vaig fugir als boscos amb un únic propòsit: fer front als fets essencials de la vida i aprendre tot allò que m'havia d'ensenyar. No volia descobrir a l'hora de la mort, que ni tan sols havia viscut." H.D. Thoreau.Sinopsi: Aquesta petita peça audiovisual constitueix una paràbola sobre la revolució personal, és a dir, tracta d’aquells processos de transformació qualitativa positiva del nostre interior que ens condueixen cap a una major autenticitat, valentia, generositat, meditació, llibertat, amor i força de voluntat. Així, aquest curt-metratge narra la història d'un noi que s'inmergeix en la natura, en una temptativa per no sucumbir a les tendències imperants en la societat contemporània, les quals, en el curt-metratge, són encarnades pels seus pares. Davant d'una situació opressiva, el protagonista, enlloc d’empoltronir-se, deprimir-se, subjugar-se, auto-destruir-se, rebaixar-se o auto-enganyar-se, visualitza els colors que el poden emancipar de la inhòspita grisor que l’envolta, emprén l’aventura de l’autenticitat. Comprèn que l’existència és un regal que, com a tal, podria no-ser. Decideix, doncs, celebrar-la i agrair-la. S’encoratja, així, a viure-la degudament. Actua en consonància amb l'exhortació de Mark Twain: “Deixa anar les amarres i abandona el port segur. Atrapa els vents a les teves veles. Explora. Somnia. Descobreix.”

04 de juny 2012

Reintegrar la societat amb la política

*Artícle publicat a la primavera del 2011 a DEMOS nº2 (Català / Castellano)
 
Resum: En aquest article, en primer lloc, es descriuen els principals símptomes del fenomen conegut com a “crisi de la política” i se n'analitzen les seves causes fonamentals. S'argumenta que aquesta crisi té el seu origen en la pròpia concepció i fundació de l'estat “democràtic” representatiu i s'ha aguditzat en les últimes dècades degut al “consens neoliberal” que ha esdevingut hegemònic arreu del món i al fracàs paral·lel de la socialdemocràcia. En aquest context, es posa de manifest la necessitat de recuperar la política, recobrant el significat de la democràcia a través d'una nova concepció de la mateixa. Finalment, es formulen una sèrie de  requeriments que hauria d'acomplir una estratègia per reintegrar la societat amb la política i es presenten breument les tàctiques que, a tal efecte, suggereix el projecte de la Democràcia Inclusiva.