17 de desembre 2012

Comentaris sobre el declivi energètic mundial i el “període especial” cubà

RESUM: En aquest article, en primer lloc, s'exposen les nocions bàsiques del declivi energètic mundial previst pel segle XXI; a continuació, s'indaga sobre les conseqüències d'aquest fenòmen dins el marc institucional avui hegemònic, assenyalant que el factor energètic va tenir un paper important en la irrupció de la crisi financera i econòmica el 2007-2008; finalment, es reflexiona sobre com afrontar satisfactòriament la creixent crisi energètica-sistèmica, suggerint que aquesta constitueix, al mateix temps, un formidable problema i una magnífica oportunitat. Al llarg del text s'aborden també diverses qüestions relacionades amb el “període especial” cubà i les perspectives que n'ofereix el documental “El poder dela comunitat: com Cuba va sobreviure al Pic del Petroli” (The Community Solution, 2006) (1).

*Versión en castellano en The Oil Crash y en Decrecimiento.info

15 de desembre 2012

TV3 no té cura; el càncer, sí

Max Gerson
Max Gerson
Demà diumenge tindrà lloc la Marató de TV3, enguany dedicada ostensiblement a la “lluita contra el càncer”. Tanmateix, diversos fets indiquen que la credibilitat i la veracitat d'aquest espectacular muntatge mediàtic han de ser posades seriosament en entredit. La tesi fonamental que es proclamarà als quatre vents és que el càncer encara no té cura, quan en realitat, al llarg del segle XX s'han experimentat profusament i amb notable èxit diverses teràpies per guarir-lo, tal com el lector/a podrà comprovar a través dels documents enllaçats sota aquestes línies. Sembla ser que aquesta “jornada solidària” servirà realment per apuntalar les mentides interessades i refermar les mitges veritats sobre aquesta funesta malaltia. La Marató farà que moltes persones, que encara no han pres la sàvia decisió d'apagar la tele i d'informar-se per mitjans alternatius,s'empassin tot un seguit de nocions enganyoses sobre les causes i les possibles solucions dels tumors malignes.


Publicado en castellano en La Caja de Pandora; en català a Catalunya-Bol.De l'educació submisa a l'aprenetatge en llibertat

Article originalment publicat el 2009 a la publicació PODEM!

La funció del sistema d’ensenyament és l’ensenyament del sistema. Així, a l’escola s’aprèn primordialment a obeir l’autoritat del mestre –que després esdevindrà l’autoritat de la corporació o el cap–, a competir amb els companys de classe –que posteriorment seran companys de feina–, a fer les coses amb la finalitat d’aconseguir puntuacions i títols –que després seran diners– i no per la simple satisfacció de fer-les, a executar deures imposats, oblidar i reprimir els nostres desitjos, a no qüestionar el que se’ns diu i ordena, etc. Poc a poc se’ns inculquen una sèrie de costums i creences que, arribat el moment, serviran perquè ens adaptem al sistema dòcil i resignadament.