30 de desembre 2013

Volem i Planem

Alcem
el vol i planem
purs, lliures i units;
som un grat estol d'ocells
que dibuixa bellesa en el cel,
que canta harmonies amb el vent,
que esquiva gàbies amb forma d'au,
que sobrevola remolins constitucionals.
Una nova espècie que nia lluny de l'infern.

Albir del Sol
Desembre 201326 de desembre 2013

MANIFEST PEL NO-SÍ

La Revolució, sense Estat-nació, és la Solució!


El Parlament de Catalunya aprovarà pròximament una pregunta i una data per realitzar un referèndum sobre la “independència” de Catalunya. La pregunta, acordada per diversos partits parlamentaris, serà doble: “Vol que Catalunya sigui un Estat? En cas afirmatiu, vol que sigui independent?” (1). En aquest Manifest, en primer lloc, exposarem el nostre posicionament respecte d'aquesta qüestió, explicant els motius pels quals respondríem amb un No-Sí a les respectives preguntes, és a dir, donaríem una resposta que ha estat impedida en la formulació promulgada. En segon lloc, farem algunes consideracions generals sobre el fet nacional i el nacionalisme. Per acabar, reflexionarem sobre les potencialitats del conflicte nacionalista a les nostres contrades i sobre el paper que està jugant l'esquerra independentista d'una banda, i el paper que podem jugar els revolucionaris integrals de l'altra, en tot aquest afer.