14 de març 2014

Per a una democràcia integral

Amb el lema “Fem créixer la democràcia! Fem-la d'arrel!” diverses entitats convoquen un Multi-referèndum pel 25 de maig d'enguany a Catalunya. Aquesta iniciativa, talment com la mobilització del 15M i altres fenòmens socials recents, palesa el fet que la voluntat democratitzadora s'està estenent i intensificant en els nostres dies. Existeix, tanmateix, una notable confusió quant a les tipologies, els sentits, les implicacions i les potencialitats d'aquest vocable encunyat a l'antiga Grècia i avui en boga. La meva intervenció a la Jornada sobre Democràcia és una contribució en el sentit de dissipar dita confusió. En ella faig quatre pinzellades sobre la naturalesa de quatre concepcions de la democràcia presents avui en dia, a saber, la representativa, la participativa, la directa i la integral, i poso de relleu suscintament la seva relació amb la iniciativa del Multi-referèndum així com amb la noció de Revolució Integral.