25 de maig 2014

25-M: Per a una política provital


La política, és a dir, la dimensió de l’existència humana que concerneix a la reflexió, la deliberació i la decisió sobre els assumptes de l'esfera pública, des de fa temps ha sofert profundes adulteracions i greus degradacions a causa de l’hegemonia d’un sistema estatista oligàrquic que sovint es disfressa amb les vestidures de la “democràcia representativa”. Tanmateix, malgrat la immensa maquinària propagandística que sosté i recolza aquest sistema, en les darreres dècades un nombre creixent de persones ens hem adonat, sigui de forma intuïtiva o de forma conscient, que la participació que ens ofereix la “democràcia” actual és insignificant en el millor dels casos i un engany en el pitjor. Hem copsat la ineficàcia d'aquest tipus de “política” per fer front als problemes fonamentals i per a realitzar les volicions vitals de la humanitat i de la resta d'éssers vius; mostra d'això n'és que l'abstenció electoral ha tendit a l'alça, assolint nombrosos records històrics arreu del món, mentre que l'afiliació a partits polítics ha tendit a la baixa; així mateix, milers de persones hem sortit al carrer en repetides ocasions corejant consignes com ara “Que se'n vagin tots!” (Argentina, 2001), “En diuen democràcia i no ho és!” (Catalunya, XXI) o “Ningú no ens representa” (Espanya, 2011).