09 de juliol 2014

Última Crida: decreixement econòmic, creixement vital

"ÚLTIMA CRIDA" és el títol d'un significatiu manifest en què es llança un avís contundent i realista i una explicació senzilla i clara sobre alguns trets característics del moment històric en què ens trobem. Signat inicialment per 250 persones (científics, activistes, investigadors, intel·lectuals, parlamentaris...), el manifest afirma que el desgavell sistèmic i la problemàtica multidimensional dels nostres dies són "més que una crisi econòmica i de règim: són una crisi de civilització" i observa que "tenim davant nostre el repte d'una transformació de calibre anàleg al dels grans esdeveniments històrics com la revolució neolítica o la revolució industrial".