19 de novembre 2015

Recordant l'esperit del comú amb una balada

Recentment s'ha publicat “El comú català: la història dels que no surten a la història”, un llibre escrit per l'historiador independent i autodidacta David Algarra. L'obra tracta sobre la història de Catalunya, parant especial atenció a l'Edat Mitjana i endinsant-se en diverses qüestions que la historiografia dominant sovint ha menystingut, distorsionat i ocultat, a saber: les arrels populars de la societat catalana, la comunitat de béns i el comunal, l'autogovern popular a través de les Universitats (assemblees veïnals), les solidaritats i les costums d'ajuda mútua, els efectes devastadors de la revolució liberal i la resistència popular envers la mateixa... Estem parlant, així doncs, d'una aportació historiogràfica de notable valor divulgatiu, compendiador i revelador; una obra que pot resultar interessant per a les persones que vulguin seguir aprenent sobre el desenvolupament històric popular, en general, i sobre la cultura catalana, en particular.