29 d’abril 2016

Neix Fruitsofia!

Fruitsofia és una empresa d'aliMENTS VITALitzantS: conjuguem la filosofia integral i pràctica amb l'alimentació conscient i vitalista a través de cursos, cicles, vetllades, parades, recessos i altres productes i serveis, tot promovent el coneixement dels aliments i els aliments del coneixement, amb el propòsit de desenvolupar «Ments Sanes en Cossos Sans».